Sesje Pracy z Ciałem

Często tułamy się od specjalisty do specjalisty z naszymi dolegliwościami, wykonujemy badania diagnostyczne, po czym słyszymy, że nasze dolegliwości są psychosomatyczne. Zazwyczaj na tym stwierdzeniu kończy się diagnoza, a specjaliści rozkładają ręce, nie sugerując, co dalej. Czasem proponują leki oddziałujące na naszą psychikę. Rzadko kto wskazuje na różnego rodzaju sesje pracy z ciałem, jakie pomagają w dolegliwościach psychosomatycznych.

W mojej szerokiej i ponad 20-letniej pracy z ciałem wykraczam poza skupianie się na ciele fizyczne, często sięgając do psychiki. Moje sesje pracy z ciałem to połączenie różnych technik. Opieram się szczególnie na uważnym dotyku i świadomym oddechu, ale przede wszystkim podążam za wewnętrznym prowadzeniem. W ten sposób poprzez ciało docieram do ukrytych zakamarków podświadomości i prowadzę osobę do przetransformowania przyczyn dolegliwości.

Jestem niezwykle wdzięczny i często dogłębnie poruszony zmianami, jakie widzę u osób, z którymi pracuję. Obserwowanie tego, jacy wchodzą do gabinetu, a jacy z niego wychodzą jest ogromnym zaszczytem. Najbardziej polecam sesję, jako samą w sobie nazwałem SOTI – Somatyczno-Oddechowa Terapia Integrująca, choć nazwa ta nie w pełni oddaje charakter tej pracy.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3