Uwalnianie emocji, przywracanie przepływu, aktywowanie Pola Serca – sesje on-line

300,00 1000,00 

Pomagam w obszarach zdrowia, relacji, kariery zawodowej, przepływu finansowego. Zapraszam na sesje uwalniania  traum osobistych, jak i traum rodowych, które, często nieuświadomione, rzutują na wiele aspektów naszego życia. Pracuję z Duszą w Świetle Najwyższej Świadomości, aktywując Pole Serca, czyli integrując archetypowe świadomości.

SKU: Brak danych Kategoria:

Uwalnianie emocji traum on-line. Pomagam w obszarach zdrowia, relacji, kariery zawodowej, przepływu finansowego. Zapraszam na uwalnianie emocji, traum osobistych, jak i traum rodowych, które, często nieuświadomione, rzutują na wiele aspektów naszego życia. Zapraszam na przywracanie przepływu w tych obszarach, gdzie go jeszcze brakuje. Pracuję w Świetle Najwyższej Świadomości, dostrajając wibracje świadomości ego do wibracji Wyższej Świadomości, w celu uwolnienia traum tworzących mur wokół serca (czakry serca). To z kolei umożliwia aktywowanie Pola Serca, integrując archetypowe świadomości Ojca Najwyższego i Matki Ziemi.

Jest to praca energetyczna, podczas której prowadzę głosem. Nie jest to rytuał masażu czy praca z ciałem.

Koncepcja według której pracuje to synteza wszystkich obszarów świadomości i aspektów istnienia, które zgłębiałem przez ostatnie ponad 20 lat, integrując pracę z ciałem organicznym, mentalnym, emocjonalnym, energetycznym i eterycznym czyli duchowym. Studiowanie nauk mistrzów w dziedzinie anatomii, fizjologii, neurologii, nauk humanistycznych i ścisłych, terapii manualnej, pracy z ciałem, umysłem, duszą, Duchem, zarówno w ujęciu naukowym, metaficznym w teorii i w praktyce, doprowadziło mnie do momentu, gdzie wiedza, czucie i zrozumienie zintegrowały się, dając możliwość widzenia i czucia więcej, niż pozornie mogłoby się wydawać. Moje poszukiwania, wnikliwość i uważna obserwacja pozwoliły mi usystematyzować całą wcześniej zdobytą wiedzę, aby w prosty i skuteczny sposób uwalniać źródła wszelkich wewnętrznych konfliktów prowadzących do wewnętrznej i zewnętrznej dysharmonii. Podłożem tych dysharmonii najczęściej są traumy – osobiste pamiętane wyraźnie lub przez mgłę, oraz rodowe, które często pokryte są głębokim mrokiem przeszłości w nieświadomości zbiorowej umysłu.

Traumy Rodowe, które każdy z nas dźwiga, często nie zdając sobie nawet sprawy, rzutują na każdy aspekt naszego życia, począwszy od ciała fizycznego i zdrowia, przez relacje, finanse, pracę, odnalezienie swojego miejsca w świecie, model mentalnego i emocjonalnego funkcjonowania itp. Aktywując w Świetle Świadomości Pole Serca i przywracając prawidłowy przepływ energii życiowej odczuwamy ten przepływ, a tym samym wsparcie Przodków i samego Stwórcy w ciele, zdrowiu, emocjach, relacji z samym sobą i ze światem na wszystkich płaszczyznach. WŁAŚNIE TAK SIĘ ROZKWITA.

Zapraszam na uwalnianie emocji, traum osobistych i rodowych oraz aktywowanie Pola Serca on-line. Pracuję na poziomie pola energo-informacyjnego, które w Świetle Świadomości ujawnia przeżyte traumy osobiste, rodowe, różnego rodzaju programy rodowe znane w psychologii jako wzorce zachowania (mogą to być różnego rodzaju uzależnienia, deficyty itp.). Pracę na poziomie Duchowej Świadomości „Jam Jest”, która łączy nas ze wszystkim, co Jest, a co za tym idzie prowadzi do przebudzenia w nas Świadomości Chrystusowej, bo Chrystus, to czysta Świadomość oparta na Świetle Stwórcy.

Pracuję znacznie głębiej i szybciej niż poprzez ustawienia systemowe, i co najistotniejsze w Świetle Świadomości. Mogę pracować z Tobą czy też z Twoim biznesem sam, natomiast pracując łącznie z Beatą, która ugruntowuje Ciebie w trakcie procesu, wspiera przestrzeń energetyczną i przepływ energii, a poprzez swoją kobiecą energię równoważy moją męską, dzięki czemu razem docieramy głębiej i transformujemy szybciej. Zapraszamy… chętnie poprowadzimy Ciebie do rozkwitu Twojego potencjału.

Uwalnianie emocji i traum również na sesjach stacjonarnych w Poznaniu.

Zapraszam do czytania naszego bloga:

czas trwania / cena

1h/300 pln, 2h/500 pln, 2h z Krzysztofem i Beatą/1000 pln

Może spodoba się również…