zaburzenia psychosomatyczne terapia

Zaburzenia psychosomatyczne terapia

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia boryka się z zaburzeniami i dysfunkcjami, zarówno somatycznymi, jak i psychosomatycznymi. Zaburzenia somatyczna są o podłożu najczęściej urazowym lub przeciążeniowym. Zaburzenia psychosomatyczne mają swoje źródło w utajonych konfliktach wewnętrznych na poziomie psychiki, manifestując się w ciele jako dyskomfort i/lub dysfunkcja. Na bazie mojego doświadczenia stworzyłem i wciąż rozwijam sesje Somatyczno-Oddechową Terapię Integrującą (SOTI). SOTI na zaburzenia psychosomatyczne odnosi coraz większe sukcesy, zyskując popularność.

Ośrodki ruchowe i czuciowe w mózgu

Jako terapeuta zaobserwowałem, że niektóre urazy i przeciążenia pomimo usilnych starań nie chcą ustępować. Zupełnie jakby ciało wyrażało protest na działania terapeuty. Czasami taki stan może wynikać z tego, że terapeuta nie dotyka źródła problemu. Czasami natomiast wynika to z tego, że problem jest…. w mózgu.

W naszym mózgu znajdują się ośrodki czuciowe i ruchowe całego ustroju. Te pierwsze odbierają informacje z układu obwodowego (z narządów, organów, mięśni, układów itd.), które mózg przetwarza, aby odpowiednio na nie reagować. Ośrodki ruchowe z kolei odpowiedzialne są za sterowanie ciałem czyli wysyłanie informacji w kierunku obwodowym.

Zależność pomiędzy tymi ośrodkami, a ciałem jest taka, że jeśli ośrodki odpowiedzialne za konkretną część ciała zostaną uszkodzone odbija się to na tych właśnie częściach ciała np. zaburzeniem czucia, niedowładem itp. Z kolei jeśli jakaś część ciała zostanie uszkodzona i unieruchomiona odbija się to także na ośrodkach mózgowych np. mniejszą sprawnością, wydolnością.

Mechanizm zaburzeń psychosomatycznych

W moim odczuciu tutaj  właśnie –  w mózgu, w ośrodkach czuciowych i ruchowych – znajduje się także wyjaśnienie mechanizmu zaburzeń psychosomatycznych. Zaburzenia te manifestują się w ciele, jako konsekwencja często nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych. Każda część naszego ciała reprezentuje jakiś psychiczny aspekt naszego istnienia.

Wewnętrzny konflikt prowadzi do silnego stresu i napięcia psychicznego, które z kolei blokuje funkcje ośrodków ruchowych i/lub czuciowych mózgu, na co po jakimś czasie ciało odpowiada dysfunkcją jak np. nagłe niewytłumaczalne niedowidzenie, gdzie narząd wzroku powinien być w pełni sprawny; zamrożony bark (jedno z częstszych zaburzeń psychosomatycznych).

Mechanizmy wykorzystywane w Somatyczno-Oddechowej Terapia Integrującej

Sesje SOTI na zaburzenia psychosomatyczne opierają się na mechanizmach:

  1. biologicznym (stymulacja mózgu w celu przywrócenia funkcji ośrodków ruchowych i czuciowych),
  2. fizjologicznym (równoważenie oddechu w celu stymulacji układu parasympatycznego odpowiedzialnego za regenerację i głęboki relaks),
  3. mentalnym (jako terapeuta wprowadzam pacjenta w hipnozę terapeutyczną i przy pełnej świadomości pacjenta i zgodnie z jego wolą prowadzę go głosem do nawiązania świadomej relacji z ciałem, integrowania poszczególnych części ciała w całość oraz integrowania ciała z Jaźnią).
Jak działa SOTI na zaburzenia psychosomatyczne?

W metodzie SOTI wykorzystuje się wrodzone mechanizmy samoregulacyjne i samoregeneracyjne, które posiada każdy z nas. Przywrócenie funkcji ośrodkom mózgowym z jednej strony przyspiesza regenerację po urazach i przeciążeniach. Z drugiej strony pozwala odzyskać utracone funkcje w przypadku zaburzeń psychosomatycznych oraz rozwiązać wewnętrzne konflikty.

Jest to terapia oparta o psychoterapię, pracę z ciałem, hipnozę terapeutyczną oraz biostymulację mózgu. Łączy w sobie aspekty zarówno biologiczne, psychologiczne, mentalnej wizualizacji, świadomego uważnego kontaktu z ciałem, jak i naszej duchowej natury.

Więcej o SOTI można przeczytać na naszym blogu: