samoocena

Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości, to stan psychiczny powstały na skutek elementarnej, uogólnionej oceny dokonanej na własny temat. Nasza samoocena jest wypadkową doświadczeń, wychowania, norm kulturowych, przekonaniami o świecie i nas samych, poczuciem sprawczości czy atrakcyjności. Poziom poczucia własnej wartości może wynikać nie tylko z doświadczeń z obecnego życia, ale także z doświadczeń nacechowanych silnym ładunkiem emocjonalnym, które miały miejsce w poprzednich wcieleniach czy w rodzie. To właśnie poczucie własnej wartości w dużej mierze determinuje jakość życia.

Poczucie własnej wartości stanowi także fundament naszego sposobu postrzegania świata oraz rozumienia tego, co doświadczamy. W oparciu o to, co myślimy o sobie, jak postrzegamy siebie w swoim życiu i świecie, tworzymy kolejne nasze przekonania. W oparciu o te przekonania dokonujemy wybory, generujemy doświadczenia, wyciągamy kolejne wnioski będące podstawą do kolejnych przekonań. I tak toczy się koło naszej codzienności.

Jeśli mamy niską samoocenę, uważamy, że nie jesteśmy godni, że nie jesteśmy wystarczający, że nie potrafimy, jesteśmy za słabi…, to przyciągamy potwierdzające to doświadczenia i utwierdzamy się we własnych poglądach. Wychodząc z tego poziomu mentalnego i energetycznego nie jesteśmy w stanie osiągnąć spełnienia, sukcesu, poprawić relacji, zdrowia czy finansów. Przecież sami uważamy, że nie zasługujemy, także podświadomie będziemy robić wszystko, by odepchnąć od siebie wszelkie gratyfikacje.

Niskie poczucie własnej wartości czy poczucie bycia niegodną / niegodnym, to bardzo częsty temat mojej pracy z ludźmi. Jest to fundament wpływający na wszystkie aspekty naszego życia, także nic dziwnego, że pracując z tym tematem, uwalniając blokujące go emocje, katalizujemy proces znaczących zmian w życiu danej osoby.

Wszystko zaczyna się i kończy w naszej głowie. To tutaj rodzą się myśli, wierzenia, które zasilamy energetycznie, a które ukazują się w formie doświadczeń kształtujących nasze życie. Wartość, którą przypisujemy sobie samym nie jest czymś stałym danym raz na zawsze. Samoocena ulega zmianom. Niektóre doświadczenia mogą szybko ją obniżyć jednak warto pamiętać o tym, że są sposoby pozwalające podnieść poczucie własnej wartości. Nie chodzi o to by sztucznie i nadmiernie rozdmuchać wizję samego siebie, ale o to by poznać swoje mocne strony, nauczyć się szacunku do siebie, wydobyć własne zasoby i świadomie z nich korzystać.

Uwalniając uwięzione emocje utwierdzające nas w niskim poczuciu własnej wartości, związane z doświadczeniami osobistymi z obecnego życia, powtarzanymi i utrwalanymi w poprzednich wcieleniach, niesionymi poprzez doświadczenia rodowe, możemy uwolnić naładowanie energetyczne, zmienić polaryzację i łatwo zbudować nowe poczucie własnej wartości.

To przekłada się na większe poczucie wewnętrznej mocy, pewność siebie w relacjach, w pracy, w funkcjonowaniu z własnym ciałem, w wyborach, w sięganiu po więcej. To przekłada się na pozwolenie sobie na bycie więcej i otrzymywanie więcej. Wysokie poczucie własnej wartości, to „skłonność do doświadczania siebie, jako osoby kompetentnej w zakresie stawiania czoła wyzwaniom przynoszonym przez życie, a także zasługującej na szczęście” (dr N. Branden).

W zależności od tego, jak głęboko i daleko sięgają uwięzione emocje obniżające poczucie własnej wartości, dobieram rożne formy pracy z daną osobą, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Uwalniamy emocje energetycznie i werbalnie, pracujemy z mandalą, ze świadomym oddechem i uważnym dotykiem. Każda sesja jest skrojona na miarę Istnienia, które do mnie przychodzi. Zapraszam serdecznie.

Krzysztof Kahe Mana

Więcej o sesjiach uwalniania emocji i traum można przeczytać na naszym blogu:

Więcej o SOTI można przeczytać na naszym blogu: